Web de l'Ajuntament de Vilanova d'Escornalbou
Web de l'Ajuntament de Vilanova d'Escornalbou
Pàgina principalMapa de la webContacteCanvia mida font

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN


Juntes de govern
JUNTA DE GOVERN DE DATA 14 DE FEBRER DE 2014

- Aprovació de la sol•licitud de subvenció al Consorci Leader Priorat-Baix Camp segons les bases reguladores de l’Ordre AAM/336/2013, de 16 de desembre, per al projecte “Creació d’un Centre d’Interpretació a l’antiga Cooperativa” amb un pressupost 100.012,76 € més 21.002,68 € en concepte d’IVA.

 

- Concessió a l’Institut Antoni Ballester de Mont-roig del Camp un ajut econòmic de 10€ per nen del nostre municipi per ajudar a sufragar les despeses d’organització de les Jornades Culturals 2014.

 

- Autorització del pas de la prova esportiva de BTT del II CAMPIONAT DEL MÓN DE CICLISME DE POLICIES pels camins del nostre terme municipal indicats a la seva sol•licitud.

 

JUNTA DE GOVERN DE DATA 5 DE MAIG DE 2014

- Autorització a ENDESA per fer les obres pel desplaçament de línies elèctriques de baixa tensió al terme municipal de Vilanova d’Escornalbou.

 

- Concessió d’un ajut de 267,30 € a l’escola Font de l’Arc per a la realització de la sortida prevista pel dia 9 de maig a la Fira Muntanyum.

 

JUNTA DE GOVERN DE DATA 27 DE MAIG DE 2014

- Concessió d’un ajut de 150 € a l’Associació Esportiva de Vilanova d’Escornalbou per sufragar les seves despeses.

 

- Concessió d’autorització per a dur a terme la venda ambulant de peix fresc els dijous al matí a David Alonso Franch.

 

- Condicionament de la piscina municipal i contractació del consell esportiu del Baix Camp per a la prestació dels serveis de socorrisme i establiment del preu públic.

 

- Contractació dels serveis del Sr. Àngel Lluis Díaz Gonzalez com a monitor de natació pel curs 2014.

 

- Establiment de dates, horaris i preus del casal d’estiu 2014.

 

- Autorització del pas de la prova esportiva “VIII MARXA BTT” organitzada pel club ciclista Pratdip-L’Anjuba pels camins del nostre terme municipal.

 

- Aprovació de les bases per la col•locació de taules i cadires per al servei de terrassa.

 

- Aprovació de les bases per a la contractació del servei de bar a la piscina municipal.

 

ACTA JUNTA DE GOVERN 19/02/2013

- Concessió d’ajut econòmic al Sr. Foraster per import de 300 €, per a la publicació d’un llibre anomenat “Les rutes del Baró” que detalla dinou rutes per diferents paratges de la Baronia d’Escornalbou, algunes de les quals passen per la nostra població.

 

- Acceptació de la subvenció concedida del Departament d’Ensenyament per import de 20.800 €, per sufragar les despeses de funcionament de la llar d’infants municipal “Els Marramiaus”.

- Contractació de l’assegurança per responsabilitat de càrrecs electes i personal al servei de les administracions públiques, producte creat per Ferrer & Ojeda per l’Associació Catalana de Municipis per un import de 1.804,55 € de prima neta més el 6,15 % d’impostos.

 

- Aprovació de la signatura del conveni de col•laboració amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya per a la prestació de serveis de la cartera de serveis de salut pública que li corresponen.

 

- Designació com a representant de l’Ajuntament de Vilanova d’Escornalbou davant la comissió que ha d’escollir director/a de la ZER Baix Camp Sud al Regidor Senyor Enric Sabaté Anguera.

- Continuació amb la subscripció de la revista terra de gegants.

 

- Concessió al Consell Parroquial de l’Església de Sant Joan Baptista de Vilanova d’Escornalbou un ajut per import de 101 € per a sufragar les despeses de la visita pastoral de l’Arquebisbe de Tarragona.

 

 

JUNTA DE GOVERN DE DATA 08 DE JULIOL DE 2011

 

- Sol·licitud d'autorització del club ciclista Pratdip-l'Anjuba per la celebració de la V marxa BTT "Senders del Dip".

- Concessió d'una ajuda econòmica per l'organització de la Caminada Nocturna de la Baronia d'Escornalbou a l'Associació Esportiva Baronia d'Escornalbou per inport de 125€.

- Comunicació d'inici de l'activitat de Bar-Restaurant per part de l'emprsa Reiet del Camp 1.699, SL.

- Aprovació de les bases per a les exposicions de la Festa Major d'Estiu.

- Aprovació de certificació núm.4 de les obres " Pavimentació i renovació de seveis a l'Avinguda de Reus".

- Sol·licitud d'autorització ENDESA estesa de cable subterrani per atendre subministrament elèctric de l'Avinguda de Reus.

- Aprovació del conveni de col·laboració entre l'empresa Vodafone España, SAU i l'Ajuntament de Vilanova d'Escornalbou.

- Establiment del règim d'indemnitzacions a favor del membres de la corporació per assistència a les sessions dels òrgans de govern.

JUNTA DE GOVERN DE DATA 10 DE MAIG DE 2011

 

- Sol·licitud d'autorització del club ciclista Pratdip-l'Anjuba per la celebració de la 5a marxa BTT.

- Concessió a l'Associació de Dones de Vilanova d'Escornalbou i l'Arbocet d'una ajuda per l'organització de la Trobada de Puntaires per import de 275€.

- Concessió d'una ajuda econòmica per l'organització de la 1a Marató de la Baronia d'Escornalbou per import de 200€.

- Adequació a la normativa ambiental de l'activitat de granja avícola d'Avícola Escoda Roca, S.L.

- Llicència d'obres per a l'ampliació de l'activitat de granja porcina GRANJA ESCODA, SL

- Aprovació de certificació núm.3 de les obres " Pavimentació i renovació de serveis a l'Avinguda de Reus ".

JUNTA DE GOVERN DE DATA 08 DE JUNY DE 2011

 

- Aprovació de l'última acta i dissolució Junta de Govern.

JUNTA DE GOVERN DE DATA 18 DE MARÇ DE 2011

 

- Aprovació de certificació núm.1 de les obres " Pavimentació i renovació de serveis a l'Avinguda de Reus.

- Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal del Baix Camp per a la divulgació informativa de les activitats d'interès municipal a tavés del canal de Televisió Digital local pública del Camp ( TDCAMP ).

- Autorització de pas de la prova esportiva III Open Raid Cambrils.

JUNTA DE GOVERN DE DATA 18 D'ABRIL DE 2011

 

- Contractació del Consell Esportiu del Baix Camp per a la prestació dels serveis de socorrisme per a la piscina municipal i establiment del preu públic.

- Aprovació de la certificació núm.2 de les obres " Pavimentació i renovació de serveis a l'Avinguda de Reus".

JUNTA DE GOVERN DE DATA 13 DE GENER DE 2011

 

- Autorització del pas de la prova esportiva " 5é Gran Premi penya ciclista Mont-Roig. Trofeu Josep Florencio ".

- Adequació a la normativa ambiental de l'activitat avícola del Sr.Daniel Cabré Llaberia.

- Adequació a la normativa ambiental  de l'activitat porcina de la Sra. M. Carme Aragonès Escoda.

 

JUNTA DE GOVERN DE DATA 01 DE FEBRER DE 2011

 

- Acceptació de subenció per actuacions musicals grup musical Montsant per l'actuació Fi d'any.

- Aprovació, si s'escau, de la contractació d'una pòlissa de crèdit per import de 60.000€ amb CatalunyaCaixa.

- Contractació de la Sra. Clara Porras Sarral com a directora de la llar d'infants municipal "Els Marramiaus".

- Concessió de la llicència d'obres presentada Vodafone per construcció d'una estació base de telefonia mòbil a una finca situada a la partida del Vilà.

- Nomenament del representant de l'Ajuntament de Vilanova d'Escornalbou al Consell Supramunicipal de Serveis Socials.

JUNTA DE GOVERN DE DATA 25 DE FEBRER DE 2011

 

- Inici de l'expedient d'ordre d'execució a Mergome.

- Autorització del pas de la prova esportiva "XVIII estada del cicloturisme català ".

- Resolució de llicència ambiental de Savasun, S.A.

- Renúncia de la subvenció per obres de restauració i conservació d'inmobles de notable valor cultural destinada a la millora de l'Arbocet.

- Autorització del pas de la prova esportiva " 8è Campionat d'Espanya de ciclisme en carretera per a policies i bombers".

JUNTA DE GOVERN DE DATA 05 D'AGOST DE 2010

-    Acceptació de la subvenció per adequació i millora de la sala del cinema del centre cultural de la Diputació de Tarragona per import de 5.828 €.

-    Acceptació de la subvenció per adquisició d’un projector d’audiovisuals per a la sala del cinema de la Diputació de Tarragona per import de 3.115 €.

 

JUNTA DE GOVERN DE DATA 28 DE SETEMBRE DE 2010

-    Concessió de l’autorització a l’empresa Funerària I.M. Pedrola.

-    Aprovació de la certificació única de l’obra “Obres prèvies per a la instal•lació d’un ascensor a l’edifici de l’Ajuntament”.

-    Aprovació del contracte d’arrendament d’emplaçament amb l’empresa Vodafone.

-    Concessió d’un ajut econòmic a la Lliga Contra el Càncer.

-    Concessió d’un ajut econòmic a la Colla Gegantera per import de 900 €.

 

JUNTA DE GOVERN DE DATA 21 D'OCTUBRE DE 2010

-    Acceptació de proposta d’implantació de Complex hoteler esportiu i spa a nom de Mas Munté 2009 RCR, SLU.

-    Acceptació subvenció per seguretat a les piscines per import de 4.027,52 €.

-    Sol•licitud de recollida de l’oli domèstic al Consell Comarcal del Baix Camp.

-    Adjudicació de les obres “Reparació d’un tram del camí vell de Cambrils a Colldejou” a l’empresa Àrids i excavacions Mont-roig, SL.

 

JUNTA DE GOVERN DE DATA 16 DE NOVEMBRE DE 2011

-    Adjudicació provisional de l’obra “Pavimentació i renovació de serveis a l’Avinguda de Reus. Fase 1”.

-    Determinació del nom oficial de la Llar d’infants municipal “Els marramiaus”.

-    Aprovació del conveni de cessió de la sala per a entitats a l’Associació de Joves de Vilanova d’Escornalbou “Els 2 Tombs”.

-    Aprovació del conveni amb l’AMPA CEIP Font de l’Arc d’encàrrec de gestió de les activitats extraescolars a l’Ajuntament de Vilanova d’Escornalbou.

 

JUNTA DE GOVERN DE DATA 14 DE DESEMBRE DE 2010

-    Adjudicació definitiva de l’obra “Pavimentació i renovació de serveis a l’Avinguda de Reus. Fase 1”.

-    Concessió de llicència ambiental.

-    Sol•licitud de subvenció al Consell Comarcal d’arranjament de camins any 2010.

-    Autorització de diverses places d’aparcament per a minusvàlids.

 

JUNTA DE GOVERN DE DATA 28 DE DESEMBRE DE 2010

-    Acceptació de la subvenció concedida pel Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació Ciutadana per a la elaboració de plans de protecció civil.

-    Aprovació del conveni d’encàrrec de gestió a favor del Consorci Localret per a la compra agregada dels serveis de telecomunicacions.

-    Aprovació del conveni “FICMA TOT L’ANY” entre l’Ajuntament de Vilanova d’Escornalbou i l’Associació del Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient.

 

JUNTA DE GOVERN DE DATA 12 DE GENER DE 2010

-    Adjudicació de les obres “Instal•lació d’un ascensor a l’edifici de l’ajuntament” i “Obres prèvies per futura instal•lació d’ascensor a l’edifici de l’ajuntament”.

-    Acceptació subvenció de la diputació de Tarragona per reducció de la proliferació d’animals peridomèstics, per import de 379,40 €.

-    Acceptació de la subvenció de la diputació de Tarragona en concepte de renovació de tecnologia informàtica i de comunicacions, per import de 3.000 €.

-    Adhesió al servei de predicció del temps del Servei Meteorològic de Catalunya.

 

JUNTA DE GOVERN DE DATA 2 DE FEBRER DE 2010

-    Sol•licitud d’ajut econòmic per al finançament d’actuacions en els espais naturals protegits al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya per a l’arranjament del camí de Mont-roig a Colldejou.

-    Concessió de l’autorització a l’empresa Serveis Funeraris Mena.

-    Convocatòria per a l’any 2010 de les subvencions per a rehabilitació de façanes.

-    Concessió d’un ajut econòmic per a la catàstrofe d’Haití, per import de 500 €.

-    Adjudicació de l’obra rehabilitació de la coberta a l’empresa TEYCUBER 2000, SL.

 

Registres del 1 al 20 de 31
Pàgina 1 »  [ 1 | 2 ]
dimarts, 17 de maig
El Temps

© Ajuntament de Vilanova d'Escornalbou · - Plaça de la Vila s/n - 43311 Vilanova d'Escornalbou - Baix Camp (Tarragona) - Telèfon: 977 83 75 19 - Fax: 977 83 81 97