Web de l'Ajuntament de Vilanova d'Escornalbou
Web de l'Ajuntament de Vilanova d'Escornalbou
Pàgina principalMapa de la webContacteCanvia mida font

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN


Juntes de govern
JUNTA DE GOVERN DE DATA 9 DE MARÇ DE 2010

-    sol•licitud d’ajut econòmic per a obres i inversions per a equipaments cívics AL Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya per la rehabilitació de la Sala del Cinema.

-    concessió d’un ajut econòmic per part de l’Associació de Mares i Pares del CEIP Font de l’Arc per les activitats del curs escolar 2009/2010, per import de 4.074 €.

-    Concessió llicència per a la rehabilitació d’un edifici per a ús hoteler situat al Carrer de la Font, 7 (Cal Peirí).

 

JUNTA DE GOVERN DE DATA 23 DE MARÇ DE 2010

-    Sol•licitud ajut econòmic a la Diputació de Tarragona pel Programa Extraordinari d’Inversions i Manteniment.

-    Sol•licitud subvenció per a la redacció dels plans locals d’equipaments culturals al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

 

JUNTA DE GOVERN DE DATA 20 D'ABRIL DE 2010

-    Aprovació inicial del projecte d’obres “Pavimentació i Renovació de Serveis a l’Avinguda de Reus- fase 1”:

JUNTA DE GOVERN DE DATA 18 DE MAIG DE 2010

-    Sol•licitud ajuda per a la compra d’una escombradora al Departament de Governació i Administracions Públiques.

-    Contractació del Consell Esportiu del Baix Camp per a la prestació dels serveis de socorrisme per a la piscina municipal i establiment del preu públic.

-    Sol•licitud presentada pel CEIP Font de l’Arc de subvenció per les excursions escolars.

-    Adjudicació de la contractació del servei de dinamització juvenil a la Sra. Marta de Mora.

-    Sol•licitud de subvenció per a obres de restauració i conservació d‘immobles de notable valor cultural al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

 

JUNTA DE GOVERN DE DATA 22 DE JUNY DE 2010

-    Sol•licitud ús instal•lacions esportives per a celebració 24 hores de futbol els dies 20 -21 de juny.

JUNTA DE GOVERN DE DATA 21 DE JULIOL DE 2010

-    Acceptació de la subvenció PEIM inversió de la Diputació de Tarragona per import de 8.000 €.

-    Acceptació de la subvenció del programa ARTIC de la Diputació de Tarragona per import de 3.000 €.

-    Acceptació de la subvenció pel programa de control de l’aigua de consum humà de la Diputació de Tarragona, per import de 1.000 €.

-    Acceptació de la subvenció pel programa de reducció de la proliferació del animals peridomèstics de la Diputació de Tarragona per import de 893,20 €.

-    Acceptació de la subvenció pel programa d’activitats culturals de la Diputació de Tarragona per import de 400 €.

-    Acceptació de la subvenció per adquisició de la senyalització d’indrets d’interès municipal de la Diputació de Tarragona per import de 2.608 €.

-    Concessió d’un ajut econòmic a l’Associació Esportiva Baronia d’Escornalbou per a l’organització de la II caminada a la llum de la lluna per import de 225 €.

-    Sol•licitud claustre de professors CEIP Font de l’Arc continuïtat activitat arts plàstiques pel curs 2010-2011.

-    Concessió de l’Associació de Dones de Vilanova d’Escornalbou i l’Arbocet d’un ajut econòmic per fer front a les despeses de realització d’un curs d’informàtica per import de 300 €.

 

JUNTA DE GOVERN DE DATA 14 DE JULIOL DE 2009

 

-    Acceptació de la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona en concepte d’adquisició de fotocopiadora.

-    Acceptació de la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona en concepte millora de l’escenari i el seu accés.

-    Contractació de les assegurances per suspensió d’espectacles per causes climatològiques.

-    Aprovació de la continuïtat de la professora d’arts plàstiques pel curs 2009-2010 al CEIP Font de l’Arc.

-    Acceptació de l’ajut concedit per la Diputació de Tarragona en concepte de seguretat a les piscines municipals exercici 2008.

-    Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal pel servei de dinamitzador juvenil.

-    Acceptació ajut econòmic del Programa Extraordinari d’Inversions i Manteniment.

-    Acceptació de la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona en concepte de redacció del planejament bàsic municipal.

-    Concessió ajut econòmic a l’Agrupació de Defensa Forestal en concepte d’arranjament de camins i tallafocs, per import de 7.500 €.

 

JUNTA DE GOVERN DE DATA 4 D'AGOST DE 2009

 

-    Acceptació de la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona en concepte d’educació ambiental.

-    Concessió subvenció a la Junta del Cafè per despeses Festa Sant Jaume per import de 1.400 €.

-    Aprovació de les certificacions núm. 1 i 2 de l’obra “Llar d’Infants i Biblioteca Municipal.

 

JUNTA DE GOVERN DE DATA 26 D'AGOST DE 2009

 

-    Concessió autorització Fecsa per treballs subministrament elèctric al Servei Català de Salut.

-    Aprovació de les certificació núm. 3 de l’obra “Llar d’Infants i Biblioteca Municipal”:

-    Contractació de la Sra. M. del Mar Gispert Giménez com a directora de la Llar d’infants municipal.

-    Contractació de la Sra. Glòria Macip Padrell com a auxiliar de la Llar d’infants municipal.

 

JUNTA DE GOVERN DE DATA 6 D'OCTUBRE

 

-    Ajut econòmic per a l’organització de la Caminada a la Llum de la Lluna per import de 200€.

-    Concessió de subvenció del Consell Esportiu per ajudar a sufragar les activitats esportives per import de 450 €.

-    Aprovació de la certificació núm. 4 de l’obra “Llar d’Infants i Biblioteca Municipal”.

-    Acceptació de la subvenció per actuacions musicals de la Diputació de Tarragona.

-    Concessió donació a la Lliga Contra el Càncer per import de 150 €.

 

JUNTA DE GOVERN DE DATA 27 D'OCTUBRE

 

-    Aprovació certificació final de l’obra “Instal•lació de contenidors soterrats per a la recollida selectiva de residus a l’avinguda de Catalunya i a l’Avinguda de les Escoles”:

-    Acceptació d’una subvenció per l’estalvi energètic de la Diputació de Tarragona.

-    Acceptació de la subvenció per seguretat a les piscines exercici 2009 de la Diputació de Tarragona.

-    Contractació de personal de l’ajuntament subvencionat pels plans d’ocupació del Servei d’Ocupació de Catalunya: David Gateu Valls com a animador sociocultural de llar d’avis i Carles Sirolla Solé com a peó agrícola i jardiner.

 

Registres del 21 al 31 de 31
« Pàgina 2  [ 1 | 2 ]
dimecres, 20 d'octubre
El Temps

© Ajuntament de Vilanova d'Escornalbou · - Plaça de la Vila s/n - 43311 Vilanova d'Escornalbou - Baix Camp (Tarragona) - Telèfon: 977 83 75 19 - Fax: 977 83 81 97