Organització

Ple
REGIDORIA D'OBRES I SERVEIS, URBANISME I MEDI AMBIENTSr. Sergi Ciurana NicolauUrbanisme: s'encarrega de la tramitació de les llicències urbanístiques, les modificacions de les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic i la confecció del nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.Medi Ambient: s'...