Regidories

REGIDORIA D'OBRES I SERVEIS, URBANISME I MEDI AMBIENT

Sr. Sergi Ciurana Nicolau

Urbanisme: s'encarrega de la tramitació de les llicències urbanístiques, les modificacions de les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic i la confecció del nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.

Medi Ambient: s'encarrega de la tramitació de les llicències i autoritzacions ambientals de les activitats, projectes de millora d'eficiència energètica.

Obres i serveis: es fa càrrec de la redacció de projectes d'obres a dur a terme a la població i de gestionar els serveis mínims municipals.

REGIDORIA DE FESTES, ESPORTS I AGRICULTURA

Sr. Joan Enric Teigell Escoda

Festes: Organització d'activitas festives i lúdiques amb la comissió de festes.

Esports: organització d'activitats esportives i gestió equip de futbol infantil. Secció Esportiva.

Agricultura: organització d'activitats i xerrades pels agricultors, gestió de les demandes d'aquest col·lectiu.

REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS, ENSENYAMENT I JOVENTUT

Sra. Pilar Domingo Pallejà

Serveis Socials: gestió dels serveis socials

Joventut: nexe d'unió entre l'Ajuntament i el grup de Joves

Ensenyament: relació amb l'escola, programa escoles verdes, organització activitats extraescolars.

REGIDORIA DE GESTIÓ D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS, TURISME I PROMOCIÓ DEL POBLE, RELACIÓ AMB LES ENTITATS

Sra. Felicitat Martinez Gros.

Turisme i promoció del poble: potenciació dels recursos turístics de la població.

Gestió d'equipaments municipals: gestió de tots els equipaments de l'ajuntament

Relació amb les entitats: comunicació entre ajuntament i entitats

Salut: gestió de les campanyes de donació de sang i altres temes de salut

REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA I CIVISME, SERVEIS SOCIALS, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CULTURA

Sr. Xavier Garcia Cristià

Cultura: organització de diverses activitats culturals

Seguretat Ciutadana: relació amb els cossos de policia de l'Estat i de la Comunitat Autònoma.

Serveis Socials: Gestió del serveis socials.

Participació ciutadana: relació entre la població i l'ajuntament

Subscriure a